fbpx

Termeni

Termeni si Condiții Generale ale TeleDoc-Medical SRL

15 aprilie 2020

Acești Termeni și Condiții se aplică accesului și utilizării site-ului TeleDoc și aplicațiilor TeleDoc. Vă rugăm să citiți acești termeni cu atenție și contactați-ne dacă aveți întrebări. Prin accesarea și utilizarea TeleDoc, confirmați acești Termeni și condiții, Politica noastră de confidențialitate, Politica privind modulele cookie și Regulile comunității ca fiind obligatorii.

Secțiunea 1 Generalități

Utilizarea serviciilor TeleDoc este reglementată de acești Termeni și Condiții.

Furnizorul ofertei de internet în cadrul www.teledoc-romania.com este TeleDoc -Medical SRL, B-dul Mircea Voda 34 bloc M1 Ap.14 Sector 3 București România E-mail: oofice@teledoc-romania.com

Secțiunea 2 Domeniul de aplicare a serviciilor

1. TeleDoc oferă o platformă web, precum și o aplicație iOS și Android pentru asistența medicală digitală a pacienților, ca parte a calității de membru, prin care pacienții pot contacta, de obicei, un medic independent pentru o consultație online, prin video chat, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

2. TeleDoc își asumă următoarele îndatoriri, în special față de utilizator:

 • Legătura automată cu medicul potrivit, pe baza indicațiilor.

 • Furnizarea unui proces de management al calității și formarea medicilor în spiritul abordării problemelor de sănătate ale utilizatorilor.

 • Selectarea medicilor din portofoliu în funcție de caracteristicile de calitate definite; în special, faptul că toți medicii participanți care au contact cu utilizatorul prin intermediul TeleDoc sunt specialiști licențiați cu mai mulți ani de experiență profesională, precum și că medicii afiliați au o asigurare de răspundere profesională corespunzătoare încheiată în mod legal și că sunt respectate dispozițiile legii medicale profesionale.

 • Cu acordul utilizatorilor, transmiterea datelor necesare pentru prestarea serviciului.

 • Furnizarea platformei tehnologice care stă la baza tuturor proceselor.

3. Toate datele transmise prin intermediul aplicațiilor utilizatorului sunt stocate și gestionate într-o bază de date centrală criptată în conformitate cu stadiul actual al tehnicii. Acest lucru creează o bază de informații fiabile pentru medicul curant.

4. Asistenței medicale prin internet i se aplică reglementările și restricțiile profesionale speciale. Prin urmare, gama de servicii se limitează la posibilitățile juridice actuale. Informațiile speciale din descrierea serviciilor și prestarea de servicii sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

5. Utilizatorii își pot crea propriile „subconturi” pentru membrii familiei lor (în plus față de un adult, și două persoane cu vârsta de până la 25 de ani), ca parte a gestionării familiei în aplicație. În acest fel, datele de sănătate respective pot fi gestionate separat și pot fi, de asemenea, emise documente (recomandări de specialitate, rețete), fiecărui individ.

6. Medicii pot elibera rețete electronice (e-rețete) prin intermediul platformei TeleDoc. E-rețetele sunt trimise utilizatorului la adresa de e-mail specificată în momentul înregistrării și stocate în contul de sănătate.  TeleDoc examinează în mod regulat rețetele medicale de pe platformă pentru a se asigura că medicii respectă regulile de calitate ale TeleDoc și că fiecare pacient în parte este îngrijit în siguranță. E-rețeta nu este niciodată pusă la dispoziția utilizatorului în format letric. Documentul este disponibil digital și are aceeași valabilitate juridică ca și rețetele pe suport de hârtie eliberate de medic la cabinet.

7. Alte caracteristici: În timp, TeleDoc va debloca caracteristici suplimentare pentru a crește beneficiul pentru utilizatori și își rezervă dreptul de a dezactiva caracteristicile care, conform evaluărilor, nu au relevanță pentru utilizatori. Utilizatorii nu au dreptul la caracteristici specifice.

8. Dacă aveți întrebări sau pentru informații suplimentare despre gama de servicii disponibile prin intermediul TeleDoc, vă rugăm să consultați întrebările frecvente la www.teledoc-romania.com/FAQ pe site-ul nostru.

9. Serviciile TeleDoc nu includ contractul de tratament care urmează să fie încheiat între pacient și medic. TeleDoc nu este responsabil pentru conținutul său și pentru nicio comunicare între pacient și medic.  TeleDoc nu oferă servicii terapeutice.

Secțiunea 3 Cerințe tehnice pentru utilizarea TeleDoc

 1. Pentru a utiliza aplicația TeleDoc pe dispozitivele Apple, este necesar un dispozitiv iOS cu un sistem de operare versiunea 11 sau mai mare.

 2. Pentru a utiliza aplicația TeleDoc pe dispozitive Android, este necesar un dispozitiv Android cu un sistem de operare versiunea 6 (Marshmallow) sau mai mare.

 3. Versiunea TeleDoc Web acceptă ultimele două versiuni ale următoarelor browsere: Chrome, Firefox, Safari, Opera și Vivaldi.

 4. La intervale regulate, TeleDoc App oferă actualizări în App Store. Pentru a garanta o utilizare tehnică adecvată, recomandăm utilizatorului să actualizeze întotdeauna aplicația cu actualizările disponibile. Numai prin actualizarea aplicației, utilizatorul va putea utiliza caracteristici noi în aplicație.

Secțiunea 4 Înregistrare

Utilizarea TeleDoc necesită crearea unui cont de utilizator care se plătește (înregistrare). Înregistrarea presupune ca utilizatorul să transmită toate datele solicitate în formularul de conectare către TeleDoc în mod onest și complet. La momentul înregistrării, utilizatorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să aibă capacitate juridică nelimitată. Utilizatorului îi este interzis să se înregistreze de mai multe ori.

Nu există niciun drept legal de a utiliza serviciile TeleDoc. TeleDoc are dreptul de a refuza înregistrarea fără a furniza o motivație.

După ce pacientul s-a înregistrat și a plătit taxa de membru, el va primi un link de deblocare la adresa de e-mail specificată. În acest fel, dorim să prevenim utilizarea abuzivă în timpul înregistrării. Contractul de utilizare cu pacientul se încheie numai după confirmarea link-ului trimis prin e-mail.

Secțiunea 5 Politica de retragere

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a vă retrage din acest contract în termen de paisprezece zile de la data încheierii contractului (confirmarea înregistrării) fără a furniza o motivație.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne contactați, TeleDoc-Medical SRL , B-dul Mircea Voda 34 bloc M1 Ap.14 Sector 3 București România, e-mail: oofice@teledoc-romania.com transmițând o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail) referitosre la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract.

Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să trimiteți notificarea exercitării dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

Dreptul dumneavoastră de retragere expiră prematur dacă am furnizat serviciul în întregime și am început efectuarea serviciului, după ce dumneavoastră, în calitate de utilizator, v-ați dat consimțământul expres în acest sens și, în același timp, confirmați că sunteți conștient că vă veți pierde dreptul de retragere în cazul în care contractul este pe deplin îndeplinit de noi.

La încheierea contractului de utilizare (înregistrarea și aprobarea acestor Termeni și Software), vă dați acordul expres.

Vă rugăm să rețineți că acest drept de retragere se aplică numai utilizării TeleDoc și nu contractului de tratament încheiat separat cu un medic și serviciilor oferite de medic.

Consecințele retragerii

Dacă vă retrageți din acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră fără a fi divulgate și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data primirii notificării de retragere din acest contract sau vom anula toate facturile care au fost deja emise. Pentru această rambursare, vom utiliza aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în nici un caz nu vi se vor percepe taxe.

Secțiunea 6 Obligații de furnizare a informațiilor

Nu există nicio cale de atac în afara instanței sau procedura de recurs la care TeleDoc să fie supusă.

Toate informațiile suplimentare cu privire la TeleDoc, oferta și prelucrarea pot fi găsite în prezentările de pe www.teledoc-romania.com . În ceea ce privește etapele tehnice pentru încheierea contractului, trebuie respectată Secțiunea 3 din Termeni și condiții. Utilizatorul poate anula și corecta intrările privind datele sale în orice moment în timpul înregistrării.

Limba disponibilă pentru încheierea contractului este exclusiv limba germană.

Secțiunea 7 Drepturi de utilizare

Utilizatorul este îndreptățit doar la drepturile acordate în temeiul acestor Termeni și Condiții ofertei de pe Internet.

Conținutul, informațiile, imaginile, videoclipurile și bazele de date publicate prin intermediul aplicației online și al aplicației TeleDoc sunt protejate prin drepturi de autor și deținute sau licențiate de TeleDoc Medical SRL .

Conținutul aplicației online și al aplicației teleDoc poate fi utilizat sau reprodus numai în scopuri personale și nu în scopuri comerciale. Distribuirea conținutului este interzisă fără consimțământul expres al TeleDoc.

Secțiunea 8 Confidențialitate și securitate

Siguranța utilizatorilor și a pacienților noștri este importantă pentru noi. Deși ne străduim să vă protejăm datele și contul, TeleDoc nu poate garanta că terții neautorizați nu vor putea încălca măsurile noastre de securitate. Vă rugăm să vă păstrați parola în siguranță. Vă rugăm să ne anunțați imediat dacă constatați că securitatea contului dumneavoastră a fost compromisă sau acesta a fost accesat fără permisiune.

Informații detaliate despre modul în care să vă gestionați datele pot fi găsite în Politica noastră de confidențialitate, pe care o confirmați în timpul înregistrării.

Secțiunea 9 Disponibilitate

Serviciul este de obicei disponibil 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi.

Acest lucru nu se aplică în caul în care se efectuează copii de rezervă și întreținerea sistemului sau lucrări de întreținere a programului, în sistem sau baza de date.

Secțiunea 10 Răspundere

1. TeleDoc este răspunzător pentru daune, în special din cauza întârzierii, neperformanței, performanței slabe sau a prejudiciului, numai în cazul unei încălcări a obligațiilor contractuale esențiale, a căror îndeplinire ar putea fi invocată în mod special. În plus, TeleDoc este exonerată de răspundere, cu excepția cazului în care există reglementări legale obligatorii. Exonerarea de răspundere nu se aplică intenției și neglijenței grave sau vătămării culpabile corporale, a sănătății și vieții. Limitarea răspunderii se aplică, de asemenea, reprezentanților legali și agenților vicari ai TeleDoc.

2. TeleDoc este răspunzător numai pentru daunele previzibile. Răspunderea pentru daune indirecte, în special daune consecvente, daune imprevizibile sau daune atipice, precum și pentru profitul pierdut este exclusă. Același lucru este valabil și pentru consecințele conflictelor de muncă, ale daunelor accidentale și ale fortei majore.

3. TeleDoc nu este răspunzător pentru daunele rezultate din relația de serviciu dintre utilizator și medic.

4. În ceea ce privește consilierul expert, buletinul informativ, videoclipurile și interviurile TeleDoc, sunt excluse în general acțiunile în răspundere împotriva TeleDoc și a autorilor săi, care se referă la daune materiale sau nemateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte și incomplete, sunt în general excluse, cu condiția ca autorul să nu aibă o culpă intenționată sau grav neglijentă demonstrabilă.

5. Limitările răspunderii menționate mai sus se aplică tuturor creanțelor contractuale și necontractuale.

6. Fiecare medic de la TeleDoc necesită o răspundere profesională proprie.

Secțiunea 11 Obligațiile utilizatorului

Serviciul TeleDoc poate fi oferit numai în baza anumitor reguli de conduită pe care utilizatorul trebuie să le respecte.

 1. Utilizatorul poate utiliza oferta de servicii numai în mod corespunzător. În special, el va păstra secrete numele de utilizator și parola pentru acces, nu le va transmite mai departe, nu va tolera sau permite difuzarea acestora și va lua măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea lor. În caz de utilizare abuzivă sau pierdere a acestor informații sau o suspiciune corespunzătoare, acesta va informa TeleDoc imediat.

 2. Utilizatorul este obligat să ofere informațiile necesare pentru furnizarea serviciilor în mod corect, cuprinzător și onest.

 3. Utilizatorul este încurajat să se conformeze solicitării medicului curant.

 4. În conformitate cu reglementările noastre, pacienții au voie să ia medicamente pe bază de e-rețetă, în cazul în care e-rețeta a fost emisă în numele lor.

 5. Dacă nu se înregistrează o îmbunătățire, se înregistrează o agravare sau alte anomalii în starea de sănătate, utilizatorul trebuie să consulte imediat un medic la cabinet.

 6. TeleDoc nu trebuie utilizat în caz de urgență sau în cazul bolilor în care este necesar un examen fizic. În aceste cazuri, este necesar să consultați un medic la cabinet sau, în cazuri urgente, apelați la o ambulanță de urgență sau salvare.

Secțiunea 12 Rezilierea/blocarea accesului

TeleDoc își rezervă dreptul de a retrage sau suspenda permisiunea de acces din orice motiv, după notificare. Putem rezilia sau suspenda accesul imediat și fără notificare dacă există un motiv legitim, cum ar fi o încălcare a politicilor noastre. Chiar și după reziliere, utilizatorul este încă obligat să respecte secțiunile relevante ale acestor dispoziții.

În cazul în care utilizatorul își revocă consimțământul, în temeiul legislației privind protecția datelor, pentru prelucrarea datelor de sănătate în cadrul acestui contract de utilizare, acest lucru duce la reziliere și, prin urmare, ștergerea/blocarea accesului, deoarece serviciile nu pot fi furnizate fără prelucrarea acestor date.

Secțiunea 13 Prețuri și plăți

 1. TeleDoc percepe o taxă de membru pentru utilizarea serviciului de furnizare și consiliere medicală. În principiu, se aplică taxele aduse la cunoștința utilizatorului prin intermediul www.teledoc-romania.com , la momentul încheierii contractului.

 2. Atunci când achiziționați serviciile noastre bazate pe taxe, sunteți de acord să plătiți TeleDoc taxele și tarifele aplicabile. Dacă aceste taxe nu sunt plătite, calitatea de membru va fi anulată. De asemenea, sunteți de acord cu următoarele:

 • Putem stoca și debita metoda de plată (de exemplu, cardul de credit) chiar și după ce aceasta a expirat, pentru a evita o întrerupere a calității de membru și pentru a o utiliza pentru plata altor servicii pe care le puteți achiziționa.

 • Atunci când achiziționați un abonament, metoda de plată va fi debitată automat cu taxele și tarifele suportate pentru perioada respectivă, la începutul fiecărei perioade de dedținere a calității de membru.

 1. Aveți dreptul de a rezilia prezentul Contract până la sfârșitul perioadei de facturare respective, înainte de prelungirea perioadei de aderare, fără a furniza o motivație. Pentru a vă exercita dreptul de reziliere, trebuie să ne informați, TeleDoc-Medical SRL B-dul Mircea Voda 34 Bloc M1 Ap.14 Sector 3 București România, e-mail: office@teledoc-romania.com prin intermediul unei declarații clare (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail) cu privire la decizia dumneavoastră de a rezilia acest contract.

Secțiunea 14 Modificări

TeleDoc are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile în orice moment, cu efect pentru viitor pentru utilizatori, în măsura în care acestea nu înseamnă dezavantaje semnificative pentru utilizator (de exemplu, modificări ale caracteristicilor, modificări ale procesului de înregistrare, scurtarea perioadei de preaviz etc.) sau când modificările legii, modificările jurisprudenței sau condițiile economice ale TeleDoc devin necesare.

O modificare preconizată va fi comunicată utilizatorilor care s-au înregistrat prin e-mail, la ultima adresă de e-mail furnizată TeleDoc. Modificarea respectivă va intra în vigoare dacă utilizatorul în cauză nu se opune în termen de două săptămâni de la trimiterea e-mail-ului. Expedierea la timp a obiecției este esențială pentru respectarea termenului de două săptămâni.

În cazul în care utilizatorul se opune modificării în termenul de două săptămâni, TeleDoc are dreptul de a rezilia relația contractuală fără notificare prealabilă, fără ca utilizatorul să dea curs oricărei pretenții împotriva TeleDoc.

În cazul în care relația contractuală este continuată după opoziția efectivă a utilizatorului, rămân valabile Termenii și condițiile generale anterioare.

Secțiunea 15 Dispoziții finale

1. În cazul în care prevederile individuale ale acestor Termeni și Condiții Generale, inclusiv această prevedere, sunt sau devin ineficiente, în mod integral sau parțial, valabilitatea celorlalte prevederi va rămâne neafectată. Reglementările statutare în cauză iau locul prevederilor ineficiente sau lipsă. Acest lucru se aplică și în cazul în care este descoperit ulterior un decalaj care trebuie completat.

2. Legea din România se aplică în mod exclusiv.